Kuraklık İzleme
Kuraklık İzleme
Aydeniz
Normalin Yüzdesi İndeksi(PNI)
Standart Yağış İndeksi(SPI)
Keşif Kuraklık İndisi (RDI)

Çöl (KKS > 2.5)
Çok Kurak (1.5> KKS > 2.5)
Kurak (1> KKS > 1.5)
Kurakça (0.75 > KKS > 1)
Nemlice (0.50 > KKS > 0.75)
Nemli (0.25 > KKS > 0.50)
Islak (KKS < 0.25)
Normal ve Üzeri (Risk Yok)(PNI > % 75)
Hafif Kuraklık (İzlemeye Başla)(% 65 > PNI > % 75)
Orta Şiddette Kurak (Uyarı) (% 55 > PNI > % 65)
Şiddetli Kurak (Acil Durum) (% 55 < PNI)
Olağanüstü Nem (SPI > 2.0)
Aşırı Nem (1.6 > SPI > 2.0)
Çok Nemli (1.3 > SPI> 1.6)
Orta Nemli (0.8 > SPI > 1.3)
Hafif Nemli (0.5 > SPI > 0.8)
Normal Civarı (-0.5 > SPI > 0.5)
Hafif Kuraklık (-0.8 > SPI > -0.5)
Orta Kuraklık (-1.3 > SPI > -0.8)
Şiddetli Kuraklık (-1.6 > SPI > -1.3)
Çok Şiddetli Kuraklık(-2 > SPI > -1.6)
Olağanüstü Kuraklık(SPI < -2.0)
Olağanüstü Nem (RDI > 2.0)
Aşırı Nem (1.6 > RDI > 2.0)
Çok Nemli (1.3 > RDI > 1.6)
Orta Nemli (0.8 > RDI > 1.3)
Hafif Nemli (0.5 > RDI > 0.8)
Normal Civarı (-0.5 > RDI > 0.5)
Hafif Kuraklık (-0.8 > RDI > -0.5)
Orta Kuraklık (-1.3 > RDI > -0.8)
Şiddetli Kuraklık (-1.6 > RDI > -1.3)
Çok Şiddetli Kuraklık(-2 > RDI > -1.6)
Olağanüstü Kuraklık (RDI < -2.0)