Tarbil Hakkımızda

Tarımsal İzleme ve Bilgi (TARBİL) Sistemi Projesi

       TARBİL kapsamında 0.5m,1.5m.2.5m,5m
Çok yüksek Çözünürlüklü uzaktan algılama uydu filosu
Tarımda ortak akıl ile kalkınma için en kapsamlı ve
             kazançlı ileri teknoloji uygulaması:
                                  TARBİL
Ziraat uzmanlarıTARBİL tabletleri ile Tarla ve bitki ölçüm verilerine yerinde ulaşır
gözlemlerini girerek gübre/ilaç kullanımı ve çiftçinin diğer tarımsal uygulamaları için
en etkili ve sağlıklı reçeteleri çıkartır
Çiftçiler mobil cihazlarından Tarım Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) Numaraları ile TARBİL ve Tarım Bilgi Sistemlerine (TBS)
Erişir
TBS ile Resmi (Bakanlık) işlemlerini takip eder, Tarlamatik
bilgi desteği ile tarım faaliyetlerini yürütür
Biçerizler ile biçerdöverler çalışırken tarlanın verim haritası çıkarır.
Uzaktan Algılama modeli kalibre edilir. Çiftçi tarlasında beklenen verimi
ekim beyanından itibaren takip edebilir
Bakanlık uzmanları (TARGEL),
hayvan kayıt sayım ve çiftçi
destek işlemlerini tabletler ile
köyde sürdürü
Sulama sistemleri,ekilen
bitkinin güncel koşullara göre
tasarruflu sulama ajandası
TARBİL'den alır.
Tarım araç ve ekipmanları gübreleme,
ilaçlama,ekim ve bakımda hassas
tarım uygulamaları için TARBİL verilerini kullanır.
Tarım ürünleri ticareti ve tarım
finans yönetimi
için Rekolte tahmini ürün-yöre verim dağılımları ve risklerin izlenmesi sağlanır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve
bağlı birimle
r tarım ekonomisinin etkin
yönetimi için rasyonel tarım politikalarını
belirleme iyi tarım uygulamalarının
yaygınlaştırılmasında TARBİL izleme ve
karardestek sistemleri ile TBS'yi kullanır.
               TARBİL
Komuta Kontrol Merkezi  
GPU ve çok çekirdekli
veri işleme sistemi
30.000+ duyargalı tarımsal gözlem istasyon ağı ve UGİP verileri ile
Türkiye'nin 12 milyon noktasından gerçek zamanlı tarımsal hesaplamalar
Dünya'da ilk 5 büyük görüntü kapsama
   alanına sahip uydu yer istasyonu:
        
İTÜ UHUZAM (CSCRS)
Türkiye'nin ilk ulusal UA uydu
   Yönetim ve arşiv sistemi
             UGİP
  1200 robot-istasyonlu
tarımsal yer gözlem ağı
Tarımsal amaçlı en gelişmiş
       veri füzyon sistemi:
        TARBİL MERKEZİ
  Bakanlık & Çiftçiler İçin İyi Tarım/Hassas Tarım Yönetim, Bilgi ve Karar Destek Sistemleri
İzleme ve Raporlama
Tahmin Modelleri
Hesapla Türetilmiş       
      İndisler
Mekansal Çözünürlük
       kazandırılmış
sürekli ölçüm verileri
           Zamansal ve mekansal çözünürlüklü
   Tarımsal veri çıkartımı /Senkronizasyon Modelleri
     TARBİL
Robot-İstasyon
Ölçüm Verileri
Tarbil - Ugip
Uydu Görüntü
ve İHA verileri
TARBİL -TBS
   TİKSAS ve
diğer İdari veriler

        Tarımsal İzleme ve Bilgi (TARBİL) Sistemi Projesi Tarım geçmişten beri Türkiye için doğrudan ve dolaylı en geniş istihdam sağlayıcı sektör olmuştur. Tarımsal faaliyetler ülkemiz ekonomisinin gelişiminde tekstilden gıda endüstrisine kadar geniş bir alanda yüksek katma değerli üretime hammadde sağlamaktadır. TARBİL, projesinin başlangıcı dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'nın 2006 yılında İTÜ’yü ziyaretine dayanmaktadır. Bakan, bu ziyaretinde Dünya’daki ilk beş büyük uydu-uzaktan algılama alıcı sisteminden birine sahip olan İTÜ Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi’nin (UHUZAM) hizmet potansiyeli hakkında bilgi almıştır. Bu ziyareti takiben imkanların daha verimli kullanılabilmesi için uydu görüntülerinin beraberinde yersel ölçüm verilerinin işlenmesi ile tarımsal faaliyetlerin yönetimine yönelik bir proje İTÜ ve TAGEM tarafından Devlet Planlama Teşkilatı’na sunulmuştur. Projenin pilot fazı 2008 yılından itibaren bütçe kapsamına alınmıştır. Projenin pilot aşamasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarımsal gelişimin anlık izlenebildiği bir gözlem sistemi geliştirilmiştir.

        İTÜ-UHUZAM Uydu Yer istasyonuna doğrudan indirilen görüntüler işlenmekte ve veri toplama merkezine aktarılmaktadır. Ayrıca kamera görüntülerinden bitki özelliklerini çıkartabilen ve Türksat uydusu üzerinden veri gönderen akıllı ölçüm istasyonları kurulmaya başlanmıştır.Pilot uygulama dahilinde ağırlıklı olarak GAP alanında ilk 100 istasyonun kurulumu tamamlanarak deneme yayınına başlamıştır Projenin pilot aşamasında altyapı geliştirme faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasını takiben 2011 yılı sonundan itibaren tüm Türkiye’ye yaygınlaştırma ve paydaşlara hizmet sunma amacıyla "TARIMSAL İZLEME ve BİLGİ SİSTEMİ" (TARBİL) kurulum çalışmaları başlatılmıştır.

        TARBİL faaliyetlerini yürütmek üzere Kalkınma Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı ve İTÜ arasında bir protokol imzalanmıştır.TARBİL sisteminin dört ana bileşeni bulunmaktadır: a) Uydu görüntü indirme ve işleme merkezi, b) Tarım alanlarından toprak ve ürün görüntü özellikleri (boy, renk, vb metrikler) ile zirai meteorolojik verileri toplayan yersel gözlem ağı, c) Veri toplama ve işleme merkezi, d) Seçilen, ürün ve yere ilişkin canlı raporlama, zirai uyarı ve karar destek sistemi.


     Halen SPOT4, SPOT5, SPOT6 ve RADARSAT uydularının oluşturduğu uydudan izleme kapasitesine SPOT7 uydusu da eklenecektir. SPOT6 ve SPOT7 uyduları tek seferde 3600km2’lik bir görüntü çerçevesinde 1.5m çözünürlükle görüntü sağlamaktadır. Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan bütçe planına göre TARBİL’in 2014 yılı sonuna kadar altyapı kurulumları tamamlanacaktır.Bu arada kurulumu tamamlanan bölgelerden toplanan veriler işlenerek paydaşlarına sunulmaya devam edecektir.

        Çiftçiler için bulunduğu yer ve ekeceği tohuma göre ideal ekim tarihi kestirimi, saatlik yağış tahmini, zirai uyarılar ve sulama yönetimi gibi geniş bir faydalanma alanı bulunmaktadır. TARBİL tarım ekonomisine katkıda bulunmak üzere hepimizin sahiplenmesi gereken bir platformdur. TARBİL’in sağladığı fenolojik gelişime dayalı çeşit bazında veriler tarımsal verim yönetiminin yanı sıra doğal kaynakların planlı tüketimi için de önemlidir. Bu yanı ile de Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Bakanlığı yönetici ve uzmanları proje faaliyetlerinde etkin rol almaktadır. Yapılan saha çalışmalarında da TARBİL hakkında bilgi edinen çiftçiden ve bürokrata kadar her kesim ihtiyacın farkındalığı ile özverili bir destek sağlamıştır.

TARBİL : Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi
.Dünya'nın en kapsamlı ve kazanım hedefi en yüksek Tarım Bilgi Sistemi
. Tarla bitkilerinin ilçe bazında güncel rekolte tahmini
Parsel seviyesinde sürekli verim izleme
.Güncel verilere göre otomatik sulama ajanda optimizasyonu ile su kaynaklarının tasarruflu kullanımı
.Doğru gübre ve ilaç kullanımı ile sağlıklı gıda ve ekonomi tarımsal üretim
.Ulusal düzeyde ortak veri toplama ve işleme sisteminden beslenen hassas tarım ve iyi tarım uygulamaları
.Öğrenen uyarı ve tahmin modelleri
.Bakanlık ve çiftçiler için mobil cihaz erişimli bilgi ve karar destek sistemleri
TARBIL Eklem Proje Örnekleri :
ZEUS : Zirai erken uyarı sistemi
PARIS : Uzaktan algılama ile tarım parsel faaliyetlerini bitki-alan cinsinden sınıflandırma sistemi
VERIS : Tarla bitkileri verim izleme sistemi
UGIP : Uydu Görüntüleri işleme,planlama ve paylaşım  platformu
BITKISU : Referans bitki evapotranspirasyonu ve bölge/bitki katsayılarına dayalı uyarlamalı modelden ekilen  bitki su tüketim tahmini
OPTIMUS : Optimal sulama koşul belirleyici.
FENOFAZ : Kamera görüntülerinin işlenmesiyle bitkilerin fenolojik evreleriinin tayini.
BOCEKDUYAR : Tarlada ultrasonik ses analizi ile böcek yaşam evrelerinin  belirlenmesi.
ZIREKO : Tarım ekonomisinde  arz-talep tahminine dayalı adaptif ekonomik karar destek sistemi.
ROBOT İSTASYON : Çevresi ile etkileşimli,akıl tarımsal veri toplama istasyonu.
IHATAR : Tarımsal izleme ve analiz için dikine iniş yapan insansız hava araçları.
SPEKTAR : Mikroelektronik spektral duyargalar ile tarlada bitki durumu ve toprakkimyasallarının izlenmesi.
GUBREMATIK : Tarla içinde ihtiyaca göre değişken gübre ve ilaçlama otomasyonu.
BICERIZLER : Biçerdöver verim ölçerler ile verim haritalama ve uzaktan algılama rekolte tahmin model kalibrasyonu
TBS : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda bakanlık Tarım Bilgi Sistemi uygulamaları ve entegrasyonu.
a. Tarım alanları Sayısallaştırması/güncellenmesi ve KVK entegrasyonu
b. Çiftçi Kayıt Sistemi ile etkileşimli Tarım işletmeleri Kayıt sisteminin geliştirilmesi ve entegrasyonu
c. İyi tarım uygulamaları kontrol ve sertifikasyon sistemi
d. Organik tarım kontrol ve sertifikasyon sistemi
e. Örtüaltı kayıt sistemi
f. Özel ürünler uygulamaları
g. Sulama tesisleri bilgi sistemi
h. Toprak,bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarları kayıt sistemi
i. Kooperatif Kredileri Takip sistemi
j. Sertifikalı tohum kayıt ve takip sistemi
k. Gübre Takip Sistemi
l. Bitki Ekolojik Gereksinimleri Veritabanı Uygulaması
m. Pazalama Bilgi sistemi
   - Büyükbas hayvan  takip sistemi (sadece analiz kismi)
n. Arıcılık kayıt sistemi
p. Su Ürünleri Kayıt sistemi
q. Mobil çiftçi kayıt sistemi ve Tarım Üreticileri kayıt sistemi (TÜKAS) Uygulamaları
2020  Tarımsal İzleme ve Bilgi (TARBİL) Sistemi